POWITANIE
Witaj w największym i najdłużej działającym w sieci polskim serwisie informacyjnym poświęconym amerykańskiej legendzie muzyki pop & r'n'b, jedynej i niepowtarzalnej  Mariah Carey.

"Mariah to artystka o bardzo rzadkiej pięciooktawowej skali głosu. Od swojego debiutu w 1990 roku uznawana jest za jedną z najlepszych wokalistek w historii muzyki a także za doskonałą kompozytorkę - jest autorką prawie wszystkich swoich utworów. Albumy jakie nagrała wzbudzają uznanie zarówno krytyki jak i fanów na całym świecie".


DISCLAIMER
Nie utrzymujemy kontaktu zarówno z Mariah jak i z jej managementem. Teksty znajdujące się na stronie są autorstwa osób zajmujących się jej prowadzeniem, dlatego prosimy o uszanowanie naszej pracy i niepublikowanie naszej własności na innych stronach. Nie przypisujemy sobie praw autorskich do fotografii, materiałów audio oraz wideo. Prawa autorskie przysługują tylko i wyłącznie ich twórcom. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich nie jest z naszej strony zamierzone.

© Copyright MariahPolska.com
Jesteśmy z Wami od 11.07.2004.

AUDIO PLAYER
One Sweet Day (Live)
Triumphant (Pulse Radio Edit)
Almost Home
UTS (Drifting Re-Mix)
H.A.T.E.U. (Chew Fu Stop Hatin)
El Amor Que Soñé
H.A.T.E.U. (Benny Benassi Mix)
I Still Believe
Touch My Body (Remix)
Love Hangover/Heartbreaker
I Stay In Love (Jody den...)
American Idol Medley

MARIAH POLSKA FACEBOOK

OSTATNIO NA FORUM

Online (1)
Zarejestrowani (0)
Ukryci (0)
Goście (1)Mariah powiedziała

"I appreciate ya, I enjoy ya, and I love ya!"  
Doceniam Was, lubię Was, kocham Was!

"Life might as well be a party; otherwise 'Why live it?'"
Życie niech będzie imprezą, bo w przeciwnym razie, po co żyć?

"There are heartbreakers all over the land, honey, and they must be stopped"
Ci, co łamią serca, są wszędzie, kochanie i trzeba ich zatrzymać

"There's never been anything else in my life that has inspired me at all. It's crazy, but I've always loved music and I've always known this was what I wanted to do. I can't remeber a time when I didn't want to be a singer"
Nigdy nie było innej rzeczy w mym życiu, która mnie inspirowała. To szaleństwo, ale zawsze kochałam muzykę i wiedziałam, że właśnie to chcę robić. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek nie chciała być piosenkarką.

"It's not a realistic goal, it's not a realistic thing, and with that attidude, it's not realistic"
To nie jest realistyczny cel ani realistyczna rzecz. A z tą postawą, to nie jest realistyczne.

"The thing with the hand that gets parodied all the time is like a facial tick. It's not a choreographed move...I do it in the studio or whatever. So when I went to do-to be Billie the performer-it was like, that was the most challenging thing. It wasn't the acting. It was how do I not use my hands when I'm singing?!"
Ten ruch ręki, który wiecznie jest parodiowany, jest jak tik nerwowy twarzy. Nie jest dziełem choreografii. Robię go w studiu czy gdzieś. No więc gdy miałam grać, być Billie – wykonawczynią, to było to największym wyzwaniem. Nie aktorstwo, lecz myśl: jak nie używać rąk, gdy śpiewam?!

"Singing makes me incredibly happy. Music makes me IMMEASURABLY happy"
Śpiewanie czyni mnie niesamowicie szczęśliwą. Muzyka czyni mnie NIEZMIERZENIE szczęśliwą.

"It's like, Bing Bong, good bye sir!"
To jest jak pif-paf, do widzenia panu! 

"Forget the image, forget the ensemble, forget the rumours forget the short skirts, the big hair, whatever!"
Zapomnijcie o wizerunku, zapomnijcie o strojach, zapomnijcie o plotkach, zapomnijcie o mini spódniczkach, bujnych włosach, wszystko jedno!

"Stop all the hatred! It would be nice to just kind of enhance each other rather than bringing each other down"
Przestańcie z ta nienawiścią! Byłoby miło, gdyby ludzie czynili się nawzajem lepszymi, a nie wzajemnie się deptali.

"Whatever I do, it's never private!"
Cokolwiek robię, nigdy nie jest to sprawą prywatną.

"A lot of people are singing about how screwed up the world is and I don't think that everybody wants to hear about that all the time"
Dużo ludzi śpiewa o tym, jaki to świat jest zepsuty, a ja nie sądzę, by wszyscy chcieli cały czas o tym słuchać.

"My new motto is 'None of this matters. Just have a good time" 
Moje nowe motto brzmi: „Nic nie ma znaczenia, po protu dobrze się baw.”

"The first thing I wanted to be was a genie!"
Najpierw chciałam zostać dżinem!

"I was the arm-wrestling queen of my school!"
W szkole byłam naprawdę twarda. 

"Acting has helped me grow as a writer and a singer"
Aktorstwo pomaga mi dojrzewać jako autorce i piosenkarce.

"In high school, I was obsessed with Bon Jovi- we had the same hair!"
W szkole średniej miałam obsesję na punkcie Bon Jovi – mielismy takie same fryzury!

"...my real fans understand. I feel like they are an extended family to me, in a strange way. Becuase they accepted me as a person, even though they don't know me personally"
... moi prawdziwi fani rozumieją. Czuję, że są moją dalszą rodziną, w jakiś dziwny sposób, ponieważ akceptują mnie jako osobę, mimo iż nie znają mnie osobiście.

"Technical things freak me out!"
Wynalazki techniki mnie przerażają!

"Hello darlings, it's Bianca. I hope you're ready to see me on MY world tooouur!"  
Cześć kochani, tu Bianka. Mam nadzieję, że jesteście gotowi zobaczyć mnie na MOIM międzynarodowym tournee!

"The fanbooks really keep me going, they really make me happy. Whenever I'm in a bad mood or whatever's going on, I'm like "Where's my fanbooks?!"  
Książki robione przez fanów naprawdę pomagają mi żyć i sprawiają, iż czuję się bardzo szczęśliwa. Gdy tylko jestem w złym nastroju lub gdy cokolwiek się dzieje, zawsze pytam się: "Gdzie są moje książki od fanów?!" 

"Apparently not only do I not do stairs but I won't walk on carpet and I refuse to walk on grass. What do I do to get around? Hover?"
Najwidoczniej nie tylko nie chodzę po schodach, ale też po dywanie i absolutnie nie po trawie. Więc co robię by się przemieszczać? Unoszę się w powietrzu?

"I was the kid who was like, 'Um, how exactly is this going to help us in life?'. I knew I was going to have [an accountant]. I just didn't know they were going to rob me!" - Mariah on her school days.
Byłam dzieckiem, które pytało się: „Hm, jak konkretnie nam się to przyda w życiu?” Wiedziałam, że będę mieć księgowego, po prostu nie wiedziałam, że mnie okradnie! – Mariah o swych szkolnych czasach.

"A lot of people say things that they wouldn't say if they thought that somebody, you know, black was in the room. Or vice versa. Or somebody Latin. I'm a mixture of a lot of things. Because of that, I didn't really feel like I had one person that I identified with" 
Wiele osób mówi rzeczy, których nie powiedziałoby, sądząc, że ktoś, no wiecie, czarnoskóry, byłby w pomieszczeniu. Lub odwrotnie. Albo ktoś pochodzenia latynoskiego.  Ja jestem mieszana. W związku z tym nigdy naprawdę nie czułam, że jest jakaś osoba, z którą mogłabym się identyfikować.   

"My hairdresser got a little carried away with the fact that the show was called Divas [Live 1998]. When I wasn't looking, he was just teasing my hair like a madman. I looked on TV and I was like 'Who in the Sam Hill is this?!' That would be me"
Fakt, że koncert nazywał się „Diwy” trochę poniósł mojego fryzjera. Gdy nie patrzyłam, bawił się moimi włosami jak szaleniec. Gdy zobaczyłam efekt w telewizji, zaczęłam pytać „Kto to u diaska jest?!” Wygląda na to, że to byłam ja.

"When I do a show and sing album cuts and they're [the fans] singing every lyric, every note back to me. That's really impressive and it makes me feel really good as a songwriter. It's like "Okay, they listened to that part that I agonized over. It was worth something"
Kiedy śpiewam na koncercie kawałki z albumu i fani śpiewaja każdą linijkę tekstu, robi to na mnie duże wrażenie i sprawia, że czuję się bardzo dobrze jako autorka piosenek. Myślę mniej więcej tak: „Dobrze, oni słuchali tego fragmentu, nad którym tak ubolewałam. To było coś warte”.

"I'm not vain. I'm insecure"
Nie jestem próżna, po prostu czuję się niepewnie.

"I grew up feeling very weird, very different - because of being multiracial and not looking like most of my friends. I was always feeling like I was an outsider. So I guess it just stuck with me. It's one of those little inferiority complexes that stick with you"
Wyrastałam czując się bardzo dziwna i  bardzo inna ponieważ byłam dzieckiem wielorasowym i nie wyglądałam jak większość moich kolegów i koleżanek. Zawsze czułam się obco. Wydaje mi się więc, że to puczucie juz ze mną zostało. To jest jeden z tych kompleksów niższości, który cię nie opuszcza.

"I'm not one of those inherently skinny people, but I'm naturally pretty muscular. If I ate a lot every night, I'd get fat like anybody else. But if I don't love something, I won't eat it!"
Nie jestem jedną z tych osób, które szczupłość mają w genach. Jestem naturalnie dość muskularna. Jeśli jadłabym dużo każdej nocy, utyłabym jak każdy. Jeśli jednak czegoś nie uwielbiam, nie jem tego!

"Oh dear!"
O rany!

"The most important thing in my focus always has and alway's will be my fans"
Najważniejszą rzeczą, na której zawsze się skupiałam, byli, są i zawsze będą moi fani.

"When will the world learn to appreciate the beauty of lambs?"  
Kiedy świat nauczy sie doceniać piękno owiec?

"Eat, drink, dance, whatever!"
Jedzcie, pijcie, tańczcie, co tylko chcecie!

"I don't know and neither do you!"
Ja nie wiem i wy też nie.

"Oh please! I am not a diva! It's not like I rolled into Monaco, flung out my arms and said 'Bring me all the seamstresses in the land!"
Oj, proszę, nie jestem diwą! Przecież nie zjawiłam się w Monaco wywijając rękoma i mówiąc, by przysłano do mnie wszystkich krawców w kraju!

"It is a complete and total mess, in fact"  
Faktycznie jest to kompletny i totalny bałagan.

"Let's push love to the limit and life to the edge..." 
Pchnijmy miłość do granic, a życie na skraj.

"Why grow up?"
Po co dorastać?

"I have connections..." 
Mam znajomosci…

"People always foil what I want! WHY??!"
Ludzie zawsze udaremniają me zamiary. DLACZEGO??!

"The stuff I do is my own style and my own thing!"
To co robię, to mój własny styl i moja własna rzecz!